За една майка е много важно да има място, където може да остави децата си на безопасно място.

Административен адрес:

улица  България номер 1,
Добрич, България

Имейл: ivelinanet@abv.bg

Телефон: +359 876 676 778