Ползи от четенето и ученето на детски стихчета

Песничките, заедно с детските стихчета са прекрасен начин да възпитате у детето си любов към езика. С тяхна помощ то по-лесно усвоява различни думи, учи се на ритъм и музикалност, разширява своя кръгозор, тренират памет и концентрация от ранна възраст.…

Read more

Прессъобщение

С финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейския социален фонд „ИВЕЛИНАНЕТ“ ЕООД изпълнява проект „Подкрепа за устойчив бизнес“ На 29.07.2021г. стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.054-0195 „Подкрепа за устойчив бизнес“, финансиран от ОП „Развитие на човешките…

Read more

Административен адрес:

улица  България номер 1,
Добрич, България

Имейл: ivelinanet@abv.bg

Телефон: +359 876 676 778